همه دنیام ...!

وقتی تو ته شبی  فکر نکن من روشنم

وقتی که پر از غمی فکر نکن من بی غمم

 

هنوزم تنگ دلم بی تو بی رنگ دلم

اگه حرف نمی زنم  فکر نکن سنگ دلم

 

همه دنیام مال تو همه غمهات مال من

همه رویام مال تو همه دردات مال من

 

وقتی شادی گم میشه تو نگاه ناز تو

باز سکوت مهری میشه رو لبای باز تو

 

و قتی بی روح نگا ت یا نمی خنده لبات

می سوزم در تب تودو ست دارم بشم فدات

 

همه دنیام مال تو همه غمهات مال من

همه رویام مال تو همه دردات مال من

 

همه دنیای منی  همه رویای منی

تو شبای بی کسیم ماه بیتای منی

 

تو گل یاس منی همه احساس منی

گو هر وجودمی تو تک الماس منی

 

*********************************

(  سراینده برای من ناشناس است )

 

/ 1 نظر / 86 بازدید
رهــــــا

خــودَم قَبـــول دارم کـــهنه شـــده ام آنـــقدر کــهنه کــه می شــوَد رویِ گَرد و خـــاک تَنـــَم یــادگــاری نــوشت ...بنویس و برو...