تشابه تلفن همراه با همسر

اگر آنگونه که با تلفن همراهتان برخورد می‌کنید با همسرتان بر خورد میکردید اکنون خوشبخترین فردِ دنیا بودید
اگر هر روز شارژش میکردید
باهاش در روز از همه بیشتر صحبت میکردید
پایِ صحبت‌هایش مینشستید
پیغام‌هایش را دریافت میکردید
پول خرجش میکردید
برایش زیور آلاتِ تزئینی میخریدید
دورش یک محافظ محکم میکشیدید
در نبودش احساسِ کمبود میکردید
حاضر نبودید کسی‌ نزدیکش شود حتی.......
مطالبِ خصوصیتان را به حافظه اش میسپردید
همیشه و همه‌جا همراهتان بود حتی در اوج تنهایی‌
و اگر همیشه……………….همراهِ اولتان بود
با داشتن یک همسر خوب و مهربان هیچکس تنها نیست...!
.
http://fakhte.com/wp-content/uploads/2011/10/fab-1.jpg
/ 0 نظر / 121 بازدید