لطفا لبخند بزنید .......

http://fakhte.com/wp-content/uploads/2011/10/0123.jpg

 

- لبخند  خرجی ندارد ولی چیزهای بسیاری را می آفریند.

- لبخند بدون این که دهنده اش را فقیر کند ، گیرنده اش را ثروتمند  می کند.

- لبخند یک لحظه بیشتر پایدار نیست ولی گاه خاطره اش تا ابد باقی می ماند.

- هیچ کس آنقدر غنی نیست که بدون آن بتواند به سر برد و هیچ کس آنقدر فقیر نیست که از منافع آن برخوردار نگردد.

- لبخند در خانه خوشبختی ایجاد می کند  و در تجارت حسن نیت ، زیرا نشانه دوستی  و رفاقت است.

- لبخند خستگی را برطرف و افراد مأیوس را امیدوار می کند.

- لبخند اشعه افتاب است برای افسردگان و بهترین پادزهر طبیعی است

 

.

/ 0 نظر / 76 بازدید